Jsme soukromé zdravotnické zařízení a poskytujeme služby v následujících oborech

  • ordinace psychiatrie a gerontopsychiatrie

  • sestra pro péči v psychiatrii a psychiatrická rehabilitace

  • denní stacionář s psychiatrickou péčí

  • ordinace klinické psychologie a psychoterapie

  • ordinace klinické logopedie

  • nadstandardní logopedická péče a předškolní průprava - logopedický kroužek